image-686385-titular2.png

Els nostres serveis


A la Joieria Or Dolors disposem de taller propi de joies, on dissenyem a diari les peces més maques que pugueu imaginar. 

Treballem amb materials nobles com la plata i l'or, o bé, la seva com- binació amb altres materials com gemes i perles, tot  en funció de les seves preferències. 

Som especialistes en disseny de joies d'acord amb el vostre estil.
  
Visiteu-nos, som a Figueres. 

Nuestros servicios

En la Joieria Or Dolors disponemos de nuestro propio taller de joyas donde diseñamos a diario las piezas más hermosas que podáis imaginar.

Trabajamos con materiales nobles como la plata y el oro, o bien, la combinación de estos con otros materiales como gemas i perlas, en función de sus preferencias.

Somos especialistas en diseño de joyas que van acorde a su estilo.

Visítadnos, estamos en Figueres.


Joyero incrustando diamantes

image-686411-Imagen18.jpg